Advokatfellesskapet Brønnøysund AS tilbyr juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder og har lang erfaring med eiendomsmeglingstjenester.

check

Selge eiendom?

Spør oss om råd først

Les mer
check

Solgt eiendom?

Vi ordner resten

Les mer

Advokattjenester

Vi driver allmennpraksis med erfaring og kompetanse innenfor familierett, barnevern, arverett, døds- og konkursbobehandling, rettsforhold tilknyttet fast eiendom, avtalerett, utarbeidelse av testament, ektepakter og samboerkontrakter, forvaltningsrett, strafferett, erstatningsrett med mer. 

Priser

Sivile saker

Vår honorarberegning er basert på tidsforbruket i den enkelte sak. Vår veiledende timepris ligger mellom kr 1.600,- til kr 2.000,- pluss 25 % mva, avhengig av blant annet sakens art og kompleksitet. Timeprisen avtales ved inngåelse av oppdraget. Advokatoppdrag kan noen ganger avtales utført mot et fast honorar. I noen tilfeller er det hensiktsmessig å avtale forskuddsoppgjør.

Straffesaker

I de fleste straffesaker oppnevnes forsvarer og bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Når særlige grunner foreligger, kan forsvarer og bistandsadvokat oppnevnes allerede på etterforskningsstadiet. Bistand uten oppnevning må dekkes privat.

Fri rettshjelp

For noen sakstyper kan klienter innvilges fri rettshjelp. Det offentlige vil da dekke det vesentligste av advokatens salær og utgifter. Forutsetningen er at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue. Fri rettshjelp/sakførsel kan også innvilges for enkelte sakstyper uavhengig av inntekt og formue, eksempelvis i barnevernsaker. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Forsikringsdekning

Mange sakstyper har rettshjelpdekning. Salæret dekkes da i det vesentligste av forsikringsselskapet. Ta kontakt så undersøker vi om din forsikring omfatter rett til advokatbistand.

Vårt team

Kvalitet

- høy kompetanse

Trygghet

- lang erfaring

Medarbeidere

Geir

GEIR LØBERSLI
Advokat

Juridisk embetseksamen fra universitetet i Oslo.  Advokat med egen praksis fra 1988. Driver allmennpraksis og  eiendomsmegling. Har bred erfaring i familierett, barnerett, barnevernsaker, fast eiendom, døds- og konkursbobehandling.

Tore

TORE WALLE-JENSEN
Advokat

Juridisk embetseksamen fra universitetet i Tromsø. Arbeidet i flere år som juridisk rådgiver ved Brønnøysundregistrenes Næringsavdeling. Egen advokatpraksis fra 2013. Driver eiendomsmegling og alminnelig juridisk praksis innen blant annet strafferett, forvaltningsrett, avtalerett, selskapsrett, erstatningsrett, arverett og arbeidsrett. Arbeider også med konkurs- og dødsbobehandling. Er fast forsvarer for Helgeland tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Linda

LINDA KRISTIANSEN
Advokat

Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Egen advokatpraksis fra 2018. Driver eiendomsmegling og alminnelig juridisk praksis, bl.a. innen arv- og familierett, avtalerett og forvaltningsrett. Arbeider også med konkurs- og dødsbobehandling. Fast kursholder i arv- og skifterett ved Nordnorsk Pensjonistskoles seniorkurs fra 2016. Er fast bistandsadvokat for Helgeland tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Henriette

HENRIETTE VALAN HØYHOLM
Advokat

Mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø. Erfaring med rettshjelp fra Jusshjelpa i Nord-Norge og Gatejuristen i Tromsø. Har arbeidet som juridisk rådgiver innenfor oppvekst og utdanning i Tromsø kommune og Nordland fylkeskommune, samt som namsfullmektig hos Namsfogden i Tromsø og Karlsøy.

Solveig

SOLVEIG LUND-SIEM
Advokatassistent DNA

Advokatassistent og daglig leder i Advokatfellesskapet Brønnøysund AS. Har bakgrunn fra regnskap, og har eksamen fra Den Norske Advokatforeningens kurs for advokatassistenter. Har også eksamen som medhjelper og oppgjørsmedhjelper i forbindelse med eiendomsmegling. Har vært ansatt siden 2007 og jobber hovedsakelig med administrasjon og regnskap, dødsbo og konkursbo, herunder lønnsgaranti, samt oppgjør etter eiendomssalg.

Svenn

SVENN GUNNAR HALSEN
Advokatassistent DNA

Advokatassistent og leder av eiendomsavdelingen. Eksamen fra Den Norske Advokatforenings kurs for advokatassistenter og eksamen som medhjelper og oppgjørsmedhjelper i forbindelse med eiendomsmegling. Allsidig praktisk bakgrunn fra bl.a. bygg- og anleggsbransjen. Ansatt i 2011, jobber hovedsakelig med eiendomsrelaterte oppdrag.