Personvern og cookies

Personvernerklæring

​Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og hvordan vi bruker bestemte personopplysninger, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Advokatfellesskapet Brønnøysund AS består av 3 selvstendige advokatvirksomheter:

Advokatene Løbersli, Walle-Jensen og Kristiansen tilbyr advokattjenester gjennom sin respektive enkeltpersonsforetak. For å kunne gjennomføre de oppdrag vi påtar oss, er vi avhengig av å behandle personopplysninger. Opplysningene samles i hovedsak inn fra våre klienter eller via henvendelse til offentlig myndigheter, mens det i enkelte saker (tvangssalg, konkurs m.m.) blir oversendt opplysninger fra tredjepart.

Oppdragene for våre klienter kan innebære behandling av personopplysninger som personalia, finansiell informasjon, helseopplysninger og familieforhold både for våre klienter og andre som er tredjepart i saker.

Advokatene tilbyr dessuten eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag til kunder. Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre megler- og oppgjørsoppdrag, som finansielle opplysninger og personnummer.

​Behandlingsansvarlige:

​Advokatene er å normalt å betrakte som behandlingsansvarlige ved behandling av personopplysninger i tilknytning til advokatvirksomheten.

Advokatene behandler opplysninger for å identifisere klienter, parter, vitner og andre aktører i sakene. Vi behandler dessuten opplysninger som er relevante for klientenes interesser i den enkelte sak.

Til hvilke formål bruker advokatene personopplysningene:

Advokatene bruker personopplysningene for å registrere klientforhold, å ivareta klientenes interesser i den enkelte sak, fakturering, samt for å oppfylle lovpålagte kontroller (hvitvaskingskontroll).

Utlevering av personopplysninger:

​Advokatene kan  når det er nødvendig utlevere personopplysninger i forbindelse med utførelse av oppdrag for våre klienter. Personopplysningene kan bli levert til motparter, domstoler og andre aktører så lenge det er forenlig med å ivareta klientens interesser.

Rettslig grunnlag for advokatenes behandling av personopplysninger:

Advokatene behandler personopplysningene i forbindelse med oppfyllelsen av avtaler med våre klienter og eventuelt andre. Advokatene har dessuten rettslige forpliktelser hvor det vil være nødvendig å behandle personopplysninger, f.eks. i forhold til hvitvaskingsloven §§ 4(2) nr. 3, jf. 17 og 18.

Lagring av personopplysninger:

Advokatene har etablert rutiner for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene vi har lagret om deg. Behandlingen av personopplysningene skjer i tråd med gjeldende rett.

Dine rettigheter:

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter. Blant annet har du rett til innsyn i og retting og sletting av personopplysningene vi har lagret. Unntak gjelder krav om sletting av personopplysninger hvor det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en bestemt periode. Videre gjelder ikke retten til sletting dersom advokatvirksomheten fremdeles har behov for personopplysningene for å oppfylle en rettslig forpliktelse, for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

Cookies:

Til hovedsiden