Advokattjenester

Vi driver allmennpraksis med erfaring og kompetanse innenfor familierett, barnevern, arverett, døds- og konkursbobehandling, rettsforhold tilknyttet fast eiendom, avtalerett, utarbeidelse av testament, ektepakter og samboerkontrakter, forvaltningsrett, strafferett, erstatningsrett med mer. 

Priser

Sivile saker

Vår honorarberegning er basert på tidsforbruket i den enkelte sak. Vår veiledende timepris er fra kr 1.800,- pluss 25 % mva, avhengig av blant annet sakens art og kompleksitet. Timeprisen avtales ved inngåelse av oppdraget. Advokatoppdrag kan noen ganger avtales utført mot et fast honorar. I noen tilfeller er det hensiktsmessig å avtale forskuddsoppgjør.

Straffesaker

I de fleste straffesaker oppnevnes forsvarer og bistandsadvokat på det offentliges bekostning. Når særlige grunner foreligger, kan forsvarer og bistandsadvokat oppnevnes allerede på etterforskningsstadiet. Bistand uten oppnevning må dekkes privat.

Fri rettshjelp

For noen sakstyper kan klienter innvilges fri rettshjelp. Det offentlige vil da dekke det vesentligste av advokatens salær og utgifter. Forutsetningen er at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue. Fri rettshjelp/sakførsel kan også innvilges for enkelte sakstyper uavhengig av inntekt og formue, eksempelvis i barnevernsaker. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Forsikringsdekning

Mange sakstyper har rettshjelpdekning. Salæret dekkes da i det vesentligste av forsikringsselskapet. Ta kontakt så undersøker vi om din forsikring omfatter rett til advokatbistand.