Eiendomsoppgjør

Eiendomsoppgjør

Mange velger å selge eiendom selv. Vi er ledende på eiendomsoppgjør lokalt og innehar lang erfaring og all nødvendig kompetanse for å sluttføre eiendomshandel over hele Norge.

Pris for oppdraget:  kr 16.500,- inkl. mva. Nødvendige utlegg som tilkommer vil bli avklart før oppdragsavtale signeres.

  • Alle typer eiendommer.
  • Borettsandeler.
  • Private og næringdrivende.
  • Dødsbo.
  • Elektronisk sikker kommunikasjon og signering med BankId, eventuelt manuell behandling og post.
  • Ved ønske om kontraktsmøte, må dette gjennomføres i våre lokaler i Brønnøysund.
  • ​Vi formidler Boligselgerforsikring.
  • ​Vi utarbeider skriftlig kontrakt og alle nødvendige dokumenter, foretar tinglysing, besørger innfrielse og  sletting av eventuelle panteheftelser og foretar oppgjør.
  • Honorar og utlegg avregnes ved oppgjør.

Bestill eiendomsoppgjør

Advokatfellesskapet Brønnøysund tar kontakt for detaljer rundt oppdraget. Ingen kostnader påløper før oppdragsavtalen er signert

hCaptcha