Eiendomsmegling

Eiendomsmeglertjenester

Advokatfellesskapet Brønnøysund AS tilbyr eiendomsmeglertjenester med våre advokater som ansvarlige meglere, med fokus på trygghet for kjøper og selger til en riktig pris. Du får nytte av et innarbeidet system for oppfølging og kontakt med kjøpere og selgere, rådgivning basert på lokalkunnskap og juridisk kompetanse, med trygghet i bud- og oppgjørsprosess.

Megleroppdrag:

Vi bistår selger gjennom hele salgsprosessen

  • Vi sørger for innhenting av alle tilgjengelige dokumenter og  opplysninger om eiendommen.
  • Vi innhenter nødvendige rapporter fra takstmann, eller selger velger å avtale dette direkte.
  • Vi utarbeider salgsoppgave og annonser.
  • Standard annonsering på  Finn.no som hovedkanal, i tillegg til vår hjemmeside og på sosiale medier. Eventuell annonsering utover dette avtales for hvert enkelt oppdrag.
  • Vi avholder visninger og følger opp alle interessenter.
  • Vi håndterer budgivning og utarbeider kontrakt, foretar tinglysing av skjøte og pantedokument, foretar oppgjør og besørger innfrielse og sletting av eventuelle panteheftelser.

Veiledende priser eks. utlegg til annonsering o.l:

Priser er oppgitt inkl. mva. Når oppdrag inngås, avtales det nærmere om utlegg til annonsering o. l.

1.  Fastpris kr 70.000,-

Vårt mest brukte og forutsigbare prisalternativ. Om eiendommen ikke blir solgt belastes kun tilrettelegging kr 9.000,- og utlegg.

2. Timebasert - kr 2.000,- pr. time

Om eiendommen ikke blir solgt, belastes medgåtte timer og utlegg. Et gjennomsnittlig oppdrag medfører ca. 35 timer.

3.  Provisjon

Fra 1% -  3,5% av salgssum + tilretteleggingshonorar kr 9.000,-. Om eiendommen ikke blir solgt belastes kun tilrettelegging og utlegg.