Nesveien 88

Det forutsettes at interessentene har gjort seg kjent med alle opplysninger i salgsoppgaven før eventuell budinngivelse.

Eiendommen selges som den er, som ledd i næringsvirksomhet. Avhendingslovens bestemmelser om mangler fravikes.

 

Interessenter må gjøre tilstrekkelige undersøkelser om forhold ved eiendommen som har betydning for eget formål.

 

Budgivning medfører bekreftelse på at alle nødvendig forhold ved eiendommen er undersøkt og avklart.